Verlof en afwezigheid

Afwezigheid

Als uw kind om een belangrijke reden te laat of afwezig zal zijn, geeft u dit dan tijdig door aan de leerkracht van uw kind. Bij ziekte van uw kind, ontvangen wij graag een absentiemelding via social schools. 
Hier vindt u meer uitleg over hoe dit gedaan kan worden via de social schools app of website. 

Verzuim en verlof van leerlingen

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft regels vastgesteld omtrent leerlingverzuim. Elk ongeoorloofd verzuim moet en zal door ons gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de leerplichtwet kan bestraft worden, dit geldt zowel voor de ouders/ verzorgers die hun kind ongeoorloofd thuis houden als voor de schoolleider die daarvan geen melding maakt. Bij ieder verzoek om verlof dient u een aanvraagformulier in te vullen bij de schoolleider.