Partners

Buitenschoolse partners

Wij investeren veel in de versterking van de driehoek ouder – kind – school. De Pijlstaart nodigt ouders actief uit om mee te denken en mee te beslissen. Dat vindt niet alleen plaats in de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad, maar ook via klankbordgroepen en veel directe contacten. Daardoor voelen veel ouders zich verbonden met de school en willen zich actief inzetten voor de school en voor het onderwijs aan hun kinderen. 

Belangrijke partners bij de kunst van het leren zijn het UCK en KOPA. Het Utrechts Centrum voor de kunsten (UCK) biedt ons hun kunstmenu met de leskisten en diverse cursussen in school zoals het educatieve programma “museum voor de klas”.
KOPA ontwikkelt samen met ons de leerlijn cultuureducatie en ondersteunt ons bij het ontwikkelen en implementeren van onze kunst & cultuureducatie. 

Wij werken op pedagogische en onderwijskundig gebied nauw samen met het inpandige peutercentrum van Spelenderwijs. Hierdoor kunnen kinderen een goede overgang maken naar de school als zij vier worden.
Als opleidingsschool van de Hogeschool Utrecht bieden wij stageplekken aan studenten.

Stichting Kopa 

Kopa geeft aan dat creativiteit meer is dan iets moois maken. Het is ook buiten de kaders denken, verbindingen leggen en mogelijkheden zien. Kern van creativiteit is voor Kopa dan ook durven proberen, mogen falen en van daaruit weer nieuwe ideeën laten ontstaan. Creativiteit is de basis van de activiteiten en zowel doel als middel. Kopa gelooft namelijk dat van het ervaren van je eigen creativiteit een enorme kracht uitgaat, die je leert in mogelijkheden te denken en stimuleert om je eigen leven vorm te geven. Dit sluit aan bij de visie van de Pijlstaart. Kopa versterkt ons onderwijs.

Website stichting Kopa

Spelenderwijs

Onze school heeft een peutercentrum van Spelenderwijs in ons gebouw. In dit peutercentrum worden peuters voorbereid op hun schooltijd. Wij werken samen met het peutercentrum 'de Pijlstaartjes' om een doorgaande lijn te realiseren van peuteronderwijs naar kleuteronderwijs.

Website spelenderwijs

Ludens, buitenschoolse opvang 

Op de Pijlstaart is het mogelijk om uw kind na schooltijd op de buitenschoolse opvang te plaatsen. De ‘Maanvis’ is in ons gebouw aanwezig. De Maanvis is onderdeel van Ludens BSO.

Website Ludens

Partou, buitenschoolse opvang 

Ook hebben wij een overeenkomst met Partou BSO (Laan van Puntenburg 2a). Zij worden dan door de medewerkers van Partou op het schoolplein opgehaald, Partou brengt de kinderen naar de Laan van Puntenburg, daar zullen de kinderen blijven tot u als ouder uw kind ophaald.

Website Partou