Team

Michiel Duffels

Directeur

Juffrouw Annette

Groep 1/2 A, vertrouwenspersoon, anti-pestcoördinator

Juffrouw Yvonne

Groep 1/2A en MR-lid

Juffrouw Yasmin

Groep 1/2A

Juffrouw Yvonne

Groep 1/2 A en RT

Juffrouw Janine

Groep 1/2 B, RT

Juffrouw Marte

Groep 1/2B, gedragsspecialist, vertrouwenspersoon

Juffrouw Lotte

Groep 3, voorzitter leerteam onderbouw, RT

Meester Kevin

Groep 4

Meester Ton

Groep 5

Juffrouw Rachelle

Groep 5

Juffrouw Marloes

Groep 6, intern begeleider kleuters

Juffrouw Jolien

Groep 6, kwaliteitscoördinator, MT-lid

Meester Klaas

Groep 7, kunst en cultuurcoördinator

Juffrouw Betty

Groep 7, coördinator curriculumontwikkeling & ICT

Meester Rob

Groep 8, schoolopleider, voorzitter leerteam bovenbouw, MR-lid

Meester Johan

Groep 8 & MT lid

Meester Niek

Gymleraar

Meester Hassan

Conciërge