Ons Profiel

De kunst van het leren!

De missie van onze school bestaat uit het bieden van een sterke basis en het zijn van ‘de buurtschool' van Pijlsweerd. 
Vanuit onze kernwaarden plezier, aandacht, ruimte en vernieuwing en de gedachte ‘In ieder kind kan de wereld opnieuw beginnen!’ werken wij hier aan. Wij investeren in en zorgen voor een sterk pedagogisch klimaat, waarbij ‘elk’ kind zich gezien en gehoord voelt en stemmen ons aanbod af op de onderwijsbehoeften van al onze kinderen.

Ons aanbod op kunst en cultuur levert daar een extra bijdrage aan. Wij zijn er van overtuigd dat het ervaren van kunst, het creatief bezig zijn en de reflectie daarop het zicht op de wereld verbreedt en de kennis daarvan vergroot. Het verrijkt de woordenschat van het kind en bevordert het kritisch denken, samenwerken en het uiten van de eigen mening. Het bereidt onze kinderen beter voor op de vaardigheden die in de 21ste eeuw nodig zijn. Zo brengen we onze leerlingen de kunst van het leren bij!

Hoogtepunten 

De Pijlstaart is een actieve school met vele bijzondere, leuke en mooie momenten.
De jaarlijkse carnavalsoptocht door de wijk, de kinderrommelmarkt, het schoolvoetbaltoernooi, de beroepenweek en ook de kerstviering zijn hier voorbeelden van.
Onze kunst- en cultuureducatie biedt bovendien vele extra hoogtepunten. Denk aan de Pijlstaartshow, het schoolpleinorkest en vooral het exposeren van het werk van de kinderen in musea. Het zijn stuk voor stuk onvergetelijke momenten die betekenis hebben voor kinderen en hun ouders, en hen uitdagen het beste te geven van wat ze in zich hebben.
Door de centrale ligging van de Pijlstaart kunnen we relatief eenvoudig verschillende locaties bezoeken.

Kernbegrippen die passen bij ons profiel:

  • Kleinschalige school
  • Warm en fijn pedagogisch klimaat
  • Rijkdom aan cultuur