Missie en Visie

'In ieder kind kan de wereld opnieuw beginnen!'

In ons gebouw staat op een tegel gegraveerd  'In ieder kind kan de wereld opnieuw beginnen'. Vanuit deze gedachte bieden wij als 'de buurtschool' een sterke basis aan alle kinderen. Wij zijn trots op onze 'wereld in het klein' waarin meerdere culturen vertegenwoordigd zijn en waar wij onze kinderen als wereldburgers laten uitstromen.

Onze visie maakt dat wij investeren in een sterk pedagogisch klimaat waarin ieder kind zich gezien en gehoord voelt. Het welbevinden van onze kinderen staat centraal en daarom stemmen wij ons aanbod af op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

In deze sfeer van aandacht en hoge verwachtingen zorgt onze rijkdom aan culturen voor een belangrijke bijdrage aan onze kunst- en cultuureducatie.
We besteden hierbij aandacht aan de vaardigheden die nodig zijn in de 21ste eeuw.
Vanuit onze researched informed visie op leren creëren wij een sterke basis voor alle kinderen en bereiden we ze voor op het leren en werken in de toekomstige samenleving.

De Pijlstaart leerling heeft:

  • een stevige basis 
  • probleemoplossend en creatief vermogen
  • een onderzoekende houding
  • inlevingsvermogen en vaardigheden om zich duidelijk te kunnen uiten.
  • eigenaarschap over het eigen leerproces 
  • vaardigheden die nodig zijn voor de 21ste eeuw

‘De Pijlstaart leerling is een wereldburger!’