Aanmelden

PROCEDURE AANMELDEN LEERLINGEN

Het kiezen van een basisschool is een belangrijk moment voor u als ouder/ verzorger.
De school wordt een belangrijk onderdeel van het leven van uw kind. U wilt daarom goed weten wat de visie van de school is. Vanuit welke gedachte wordt er onderwijs gegeven? Wat vindt de school belangrijk? Welke keuzes maakt de school?

Om uw kind aan te melden of kennis te maken met de school en antwoord te krijgen op bovenstaande vragen bent uw welkom bij de kijk- en informatieochtenden. De schoolleider zal een presentatie geven waarin u informatie krijgt over de visie van de school en welke invloed dit heeft op het onderwijs. Ook krijgt u alle ruimte om vragen te stellen en zal er een rondleiding worden gegeven.

Kijk- en informatie ochtenden in Corona tijden

De Pijlstaart is een school waar het gemeenschapsgevoel ontzettend belangrijk is. Ouders spelen hierin een grote rol. Dit maakt dat de schoolleider, in normale tijden, regelmatig persoonlijke afspraken maakt met geïnteresseerde ouders buiten de informatie ochtenden om. In verband met de Corona periode willen we de komst van volwassenen in ons schoolgebouw goed kunnen voorbereiden. Wij zullen voorlopig dan ook voornamelijk ouders verwelkomen op de informatieochtenden.

Er kunnen helaas maximaal 8 ouders per info ochtend worden toegelaten. U wordt verzocht om een mail te sturen naar info.depijlstaart@ksu-utrecht.nl om aan te geven bij welke info-ochtend u aanwezig wilt zijn. Indien de eerste komende informatie ochtenden vol zitten, kan u altijd even naar de school bellen. Samen kunnen we dan onderzoeken hoe we u toch van de nodige informatie kunnen voorzien.

In verband met de corona richtlijnen zal de informatie ochtend via Microsoft Teams worden gehouden. 

De kijk- en informatieochtenden

Vrijdag 2 oktober 2020

09.00 – 10.30 uur

Donderdag 26 november 2020

09.00 – 10.30 uur

Dinsdag 12 januari 2021

09.00 – 10.30 uur

Donderdag 11 maart 2021

09.00 – 10.30 uur

Dinsdag 20 april 2021                                  

09.00 – 10.30 uur  

Vrijdag 18 juni 2021 

09.00 – 10.30 uur

                                            

Belangstelling kenbaar maken / vooraanmelding

U kunt uw kind aanmelden op onze school als uw kind drie is. Daarvoor kunt u wel uw belangstelling voor onze school kenbaar maken. Dat kan via een vooraanmeldingsformulier.

Wanneer u uw belangstelling kenbaar heeft gemaakt,nemen wij rond de derde verjaardag van uw kind contact op of u uw kind wilt aanmelden op onze school. In de tussentijd bent u ook welkom op een van onze kennismakingsmomenten.

Aan een vooraanmelding kunt u geen rechten ontlenen.

Aanmelding

Als uw kind drie is geworden kunt u uw kind aanmelden op onze school. U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier. Ouders ontvangen binnen  een bevestiging per mail dat de aanmelding in goede orde is ontvangen en hoe de procedure verder verloopt (zie ook bij kopje ‘toelating’).

Passend onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Als het vermoeden bestaat dat uw kind extra ondersteuning nodigheeft, gaan we daarover met u in gesprek. Het is namelijk van belang te bekijken of onze school de benodigde hulp kan bieden.

Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf.

De schoolleider zal uiteindelijk beoordelen of de leerling de zorg op school kan krijgen die bij hem/ haar past en of uw kind eventueel extra ondersteuning nodig heeft of niet. Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zoeken wij als wij de eerste school van aanmelding zijn samen met u naar passend onderwijs voor uw kind.

Toelating

De schoolleider neemt de beslissing over de toelating zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van de schriftelijke aanmelding. U wordt schriftelijk dan wel per mail geïnformeerd over de toelating van uw kind.

In het geval een school meer aanmeldingen heeft dan beschikbare plekken worden  voorrangsregels gehanteerd. Onze school kijkt daarbij naar:

- Kinderen die broertjes of zusjes op school hebben.

- Kinderen die op de peuterzaal zitten van onze locatie.

 

 Toelating vindt plaats op volgorde van aanmelding.