Opvang

Peuterzaal

Een peutergroep is op een basisschool bedoeld voor kinderen vanaf twee en een half jaar. Voor kinderen is het vooral leuk; zij leren samenspelen met andere kinderen en doen allerlei activiteiten in de groep. Kinderen die een peutergroep bezoeken wennen al aan de school en hebben straks minder moeite in groep 1 met de structuur en de dagelijkse activiteiten.

Rooster peutergroep 
Bij de Pijlstaart komen kinderen op de volgende dagdelen

Maandagmiddag13.00 - 15.00
Dinsdagmorgen08.30 - 11.45
Donderdagmorgen08.30 - 11.45
Vrijdagmorgen08.30 - 11.45


Inschrijving 
Als u uw kind wilt inschrijven voor de peutergroep kunt u contact opnemen met Spelenderwijs, Tel. 030-2415695 of binnenlopen bij de peutergroep.

Buitenschoolse opvang

Op de Pijlstaart is ook buitenschoolse opvang georganiseerd door Ludens. De naam is Maanvis. Op maandag, dinsdag en donderdag kan uw kind op school blijven en wordt uw kind opgevangen door medewerkers van Ludens tot 18.00u. In overleg is er ook BSO voor de studiedagen en in de vakanties.

Indien u gebruik wenst te maken van de BSO kan u dit doorgeven aan Ludens.
Telefoonnummer 030-2567076 of aanmelden via  www.Ludens.nl.