De Ouderraad

In de ouderraad zitten 9 ouders onder leiding van een voorzitter. Deze voorzitter wordt bij de eerste vergadering gekozen. De ouderco├Ârdinator van de school begeleidt en ondersteunt de voorzitter en daarmee de ouderraad. Samen met de schoolleider(die aanwezig is indien mogelijk of gewenst) komt de OR 6 x per jaar bij elkaar .

De OR verricht organisatorische en ondersteunende werkzaamheden bij de diverse activiteiten in een schooljaar. Zij nemen initiatief om een hoge mate van ouderparticipatie te verkrijgen en kunnen optreden als vertegenwoordigers van de ouders.

Binnen de Pijlstaart is er een actieve ouderraad die er onder andere voor zorgt dat alle activiteiten goed verlopen.

OR-leden:

Peggy Erprath

Voorzitter

Kim Lew

lid

Jan Steenbrink

lid

Catrin Johansson

lid

Sanne Gehner

lid

Mohammed Hamoumi

lid

Suzanne Donselaar

lid

OR 2016-2017