Leerlingenraad


De raad voor het schooljaar 2023-2024 wordt binnenkort democratisch gekozen en bestaat uit een vertegenwoordiger van elke bovenbouw groep (5 t/m 8).

De leerlingenraad heeft voor ons, op de Pijlstaart, een enorme meerwaarde:

  • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze voelen dat ze gesprekpartner zijn. 
  • De leerlingen maken kennis met democratische beginselen. 
  • De leerlingbetrokkenheid bij ontwikkelingen op school wordt vergroot. 
  • De leerling voelt verantwoordelijkheid voor schoolse zaken . 
  • De leerlingen krijgt een beter inzicht in de organisatie van de school. 
  • De leerlingen ondervindt wat realistisch en haalbaar is. 
  • De leerling leert open te staan voor andere meningen. 

Hieronder zijn, na de verkiezingen, de uitkomsten van onze laatste vergadering terug te vinden.