Vignetten

Gezonde school

De Pijlstaart heeft het vignet “Gezonde school” behaald. Dit betekent dat wij binnen ons onderwijs een gezonde levensstijl stimuleren. Wij besteden aandacht en tijd aan gezonde activiteiten zoals fruit eten, water drinken in plaats van sapjes en veel extra bewegen.

Utrechts verkeerslabel 

De school is in het bezit van het Utrechtse Verkeers label (UVL). Dit label krijgen scholen die binnen het onderwijsaanbod op een kwalitatief goede manier aandacht besteden aan een goede verkeersdeelname. De school besteedt structureel aandacht via de methode ‘klaar over’ aan verkeersonderwijs. Daarnaast vinden er praktijklessen plaats onder begeleiding van onze verkeerscommissie.

Vreedzame school

In een prettige en veilige omgeving leren we de kinderen omgaan met diversiteit en zorg voor elkaar en de omgeving te hebben. We zijn gecertificeerd als vreedzame school.
Via de methode “Vreedzame school” leren we kinderen op een goede manier met elkaar omgaan, conflicten onderling op te lossen, positief gedrag te vertonen, actief te luisteren en win-winoplossingen te bedenken. Belangrijk onderdeel daarbij is mediatie door kinderen.